Our Project

产品与研发

高速洗浆机

gāo sù xǐ jiāng jī

爬行垫成型机

pá háng diàn chéng xíng jī

锯末粉碎机

jù mò fěn suì jī

揉丝机

róu sī jī

卧式甩干机

wò shì shuǎi gàn jī

磁选机厂家

cí xuǎn jī chǎng jiā

高速注塑机

gāo sù zhù sù jī

单筒磁选机

dān tǒng cí xuǎn jī

混色机

hún sè jī

二手注塑机

èr shǒu zhù sù jī

植绒机

zhí róng jī

干冰清洗机

gàn bīng qīng xǐ jī